:: دوره 17، شماره 57 - ( 3-1396 ) ::
جلد 17 شماره 57 صفحات 49-69 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل اثرات اجتماعی - فرهنگی اجرای طرحهای هادی روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه موردی: شمال استان اردبیل)
نصراله مولایی هشجین 1، مجتبی قدیری معصوم2، عبدالله عزیزی دمیرچلو3
1- گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. (نویسنده مسئول)
2- دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و مدرس، دانشگاه پیام نور، بیله‌سوار، ایران.
چکیده:   (2303 مشاهده)

طرح هادی یکی از طرح های عمران روستایی است که در سکونتگاه های روستایی استان اردبیل نیز به مانند سایر استان هابه اجرا درآمده است هدف اصلی این تحقیق پی بردن به اثرات اجتماعی- فرهنگی اجرای طرحهای هادی روستایی در شمال استان اردبیل می باشد روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است و بخش اصلی داده ها از روش میدانی بصورت مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بین ساکنان روستا ها جمع آوری و استفاده شده است. از بین 58 روستا که طرح هادی اجرا شده بود از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 17 روستا انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند جامعه آماری روستاهای مورد مطالعه برابر با N=2294 میباشد حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی – مورگان برابر با (303S=) سرپرست خانوار برآورد گردید از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها در بین ساکنین روستاها توزیع و جمع آوری شد این داد ه ها پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSSبررسی و تجزیه و تحلیل و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون تک متغیری استفاده شد. ؛ نتایج تحقیق نشان داد که سطح معنی داری خطای رگرسیون برای ضریب اطمینان 95% در هر سه فرضیه کوچکتر از 05/0 است. بنابراین می توان گفت که هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت می توان اظهار نمود عوامل اجتماعی- فرهنگی بر اجرای طرح هادی روستایی تاثیر گذار بوده است همچنین اجرای طرح هادی روستایی تمام مولفه های اجتماعی و فرهنگی را پیش‌بینی می‌کند و بین آن‌ها رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: طرح هادی، اثرات اجتماعی- فرهنگی، شمال استان اردبیل
متن کامل [PDF 1513 kb]   (175 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۵/۶ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 57 - ( 3-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها